مشاور تبلیغات و برندینگ در تهران

مشاور تبلیغات و برندینگ

مشاور تبلیغات و برندینگ در تهران

مشاور تبلیغات و برندینگ در تهران به نوعی یک بیزینس کوچ محسوب میشود که 0 تا 100 کمپین های شما را طراحی ، پیاده سازی و بهینه میکند.

مشاور تبلیغات و برندینگ

معمولا کسب و کارها چالش داشتن مشاور تبلیغات و انتخاب نوع کمپین های تبلیغاتی را دارند زیرا عدم به کار گیری بیزینس کوچ میتواند هزینه های زیادی را به مجموعه تحمیل کند.

امروزه مدیریت کسب و کار بودجه ی اضافی برای آزمون و خطا در راه انتخاب رسانه را ندارد لذا با انتخاب یک مشاور تبلیغات میتوان بودجه و سرمایه گذاری را به طور هدفمند در راستای تحقق اهداف انجام داد.

کسب و کاری که مشاور تبلیغات دارد در این هرج و مرج رسانه ها در تهران دچار اعوجاج ادراکی و تصمیم گیری نمیشود .

مهم ترین مزیت داشتن مشاور تبلیغات و برندینگ در تهران این است که در انتخاب کمپین های تبلیغاتی آزمون و خطا نمیکند.

وظایف مشاور تبلیغات و برندینگ چیست ؟

  • اولین وظیفه مشاور تبلیغات و برندینگ تحقیقات  درباره کسب و کارشما و شرکت های رغیب  است .
  • بررسی مخاطبین هدف شما و سلیقه یابی آنها همچنین اینکه در چه رسانه هایی حضور دارند.
  • هدفگذاری تبلیغات شما و محقق کردن اهداف
  • نوشتن بیزینس پلن شما
  • برآورد هزینه های شما و محاسبه نرخ بازگشت تبلیغاتی که انجام شده
  • زمانبندی درست و اصولی اهداف تبلیغاتی
  • مدیریت کل فضای تبلیغات و مشاوره تبلیغاتی درست
  • اجرای اصولی کمپین های تبلیغاتی

هزینه مشاوره تبلیغاتی

آژنس تبلیغاتی صادقی 360  بابت مشاور تبلیغات و برندینگ در تهران از کسب و کار ها هزینه دریافت نمیکند کسب وکارها میتوانند با استفاده از این مشاوره ها کمپین های تبلیغاتی خود را به صورت اصولی و صحیح تدوین و پیاده سازی کنند.

البته لازم به ذکر است در صورت نیاز به داشتن مشاور تبلیغاتی به صورت مستمر در کنار کسب و کار خود هزینه های آن به صورت توافقی اعلام میشود.

 

 

 

پست مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.