طراحی بیزینس پلن

اگر کسب و کار خود را تازه شروع کرده اید یک بیزینس پلن حرفه ای میتواند همانند چراغ راه مسیر را برای شما روشن کند .

چرا طراحی بیزینس پلن را به صادقی360 بسپاریم؟

منحصر به فرد

پلن کسب و کار شما کاملا انحصاری بدون الگو برداری تدوین و ارائه میشود .

تحلیل کسب و کار

کسب و کار شما به صورت تخصصی تحلیل و بررسی میشود .

تدوین استراتژی

برای شما یک استراتژی انحصاری تدوین میشود و تاکتیک ها و تکنیک های اجرایی ابلاغ میشود .

نرخ رشد بالا

کسب و کار شما دارای نرخ رشد بسیار بالاتری از سایر رقبای فعال خواهد بود .

تعدادی از مشتریان ما

طراحی بیزینس پلن چگونه است؟

منحصر به فرد

  • شما باید بیزینس پلن انحصاری خود را داشته باشید و هذ کسی باید کسب و کار خود را کاستومایز کند ما این کار را برای ما به صورت حرفه ای انجام میدهیم .

نوشتن استراتژی

داشتن استرتژی شخصی همیشه یکی از راه کارهای اصلی بیزینس های موفق بوده است ما این استراتژی را برای شما تدوین میکنیم .

تحلیل و بررسی کسب و کار

  • کسب و کار شما به صورت تخصصی تحلیل و بررسی میشود و تمام نقاط قوت و ضعف شما مورد تقویت بیشتر قرار میگیرند .

کانورژن بالا

  • وقتی تاکتیک ها و تکنیک های شما همچون دو بازوی محرک در هر شرایطی کنار کسب و کار شما و همسو باشد نرخ تبدیل بالایی دریافت میکنید .

نکاتی که حائز اهمیت است

بیزینس پلن مانند یک نقشه راه تمام جزئیات را برای شما مکتوب میکند و برای پروسه رشد کسب و کار شما یک برنامه تدوین میکند .

بیزینس پلن موفق باید دارای بررسی تخصصی و شرح کسب و کار باشد همچنین طرح بازاریابی و فروش بر پایه رقابت تخصصی با همکاران و تمام چالش های احتمالی را تحت بررسی قرار دهد .

زمان استاندارد یک بیزینس پلن برای یک سال است اما با توجه به چالش های کسب و کار ها در سال های جدید میتوان برای 6 ماه تدوین کرد .

همین حالا شروع کنید!

اگر به دنبال طراحی بیزینس پلن خود به صورت حرفه ای هستید 

فرم زیر را پر کنید تا پلن پیشنهادی برای شما ارسال شود