حمیدرضا دربندسری

مدیر ارشد فروش و بازاریابی

حمیدرضا دربندسری از مدیران ارشد کسب وکار دارای سابقه 20 ساله در زمینه فروش و بازاریابی یکی از افراد بسیار خبره در تدوین و پیاده سازی کمپین های تبلیغاتی است که در مجموعه ما نقش رهبر و ناظر کمپین های تبلیغاتی را دارد .

 

مهارت

مدیر ارشد فروش و بازاریابی
100%
دیجیتال مارکتینگ
100%
کپی رایتینگ
100%
آموزش و تیم سازی
100%

تماس