مهدی رادمنش

قبلا با شرکت دیگری کار میکردم، به پیشنهاد یکی از دوستانم با صادقی360 آشنا شدم و بعد از چند ماه واقعا از کار کردن با این تیم راضی هستم.

پست مرتبط